مدال های من

 1. امتیاز: ‏14/11/18

  مدال وفاداری

  مدال وفاداری برای اعضای ناز فروم
  دلیل: وفاداری به نازفروم

 2. امتیاز: ‏17/3/19

  مدال کاربر برتر

  این مدال به بهترین کاربر ناز فروم تعلق میگیرد
  دلیل: لايق بود ن و دلسوز به انجمن